TKU3-W

Kotao na čvrsto gorivo namenjen sagorevanju cepanica drveta, briketa uz mogućnost korišćenja mrkog uglja.

Ložište od čelika je tropromajno sa rostom od vodohlađenih cevi: bolje sagorevanje i manja potrošnja!

Velika gornja vrata kotla kao i samo ložište posebno prilagođeni za loženje cepanicama drveta.

Kotao je izrađen od čeličnog lima optimalne debljine čime se garantuje dugi radni vek i otpornost na višim temperaturama. Debljina lima TERMOMONT kotlova iznosi 5mm, osim delova manje izloženih termičkim deformacijama koje su debljine 4mm.

Regulacija rada kotla pri korišćenju čvrstog goriva je preko regulatora promaje (nije sastavni deo kotla).

Sastavni deo kotla čine pepeljara, češalj ložišta, pribor za čišćenje i termometar.

Kotao poseduje ugrađen termostat pumpe.

Ispitivanje kotla je izvršeno na pritisku od 6 bara.

Kotao je pogodan za naknadnu ugradnju gorionika na drveni pelet BIOTERMEC.

Oplata kotla i kazan kotla se isporučuju odvojeno i montiraju na licu mesta.

Kategorija: