TKK3 BIOTERMEC

Kategorija:

Opis

Kotao TKK3 BIOTERMEC je u potpunosti prilagođen sagorevanju drvenog peleta (stepen korisnosti i do 90%) i u potpunosti ispunjava zahteve norme EN 303-5.

Proizvod se sastoji od kotla TKK3 70-90 KW, gorionika na pelet BIOTERMEC 100 kao i odgovarajućeg spremnika za smeštaj peleta kapaciteta 120 kg.

Kotao TKK3 70-90 KW je integrisan sa spremnikom kapaciteta 120 kg peleta koji se može slobodno pomerati u odnosu na kotao. Moguća doplata za spremnik kapaciteta 500 kg.

Sastavni delovi kotla su termometar, dve pokretne pepeljare za lakšu manipulaciju pepela kao i pribor za čišćenje.