DIHT.dimni završetak sa mrežicom f80/45°

Opis

DIHT.dimni završetak sa mrežicom f80/45° 05611